Het bloed:  witte bloedlichaampjes, rode bloedlichaampjes en bloedplaatjes

Chemotherapie vertraagt de productie van de witte bloedlichaampjes, de rode bloedlichaampjes en de bloedplaatjes in het beenmerg. Zo zal, een goede week na het toedienen van de behandeling, het aantal witte en rode bloedlichaampjes en bloedplaatjes zakken, om vervolgens spontaan terug te stijgen. Alvorens een nieuwe behandeling te beginnen, zal een bloedproef uitgevoerd worden om te controleren of er voldoende witte bloedlichaampjes en bloedplaatjes zijn.

De witte bloedlichaampjes

Het zijn de witte bloedlichaampjes en hoofdzakelijk de neutrofiele witte bloedlichaampjes die ons tegen infecties beschermen. Wanneer er te weinig zijn, is onze weerstand niet goed. Koorts (38°C) of hevige rillingen zijn vaak de eerste tekenen van een infectie. Dan moet het aantal witte bloedlichaampjes dringend gecontroleerd worden. Als er te weinig zijn, zal men snel een antibioticabehandeling via infuus moeten starten, want de natuurlijke weerstand volstaat dan niet om de infectie te bestrijden.

In bepaalde gevallen kan men een behandeling met geneesmiddelen die de groei van de witte bloedlichaampjes stimuleren (Neupogen of Granocyte) voorschrijven. Zo wordt een te sterke daling vermeden en kunnen de witte bloedlichaampjes vooral snel herstellen. Helaas zijn deze producten zeer duur en hun vergoeding door de sociale zekerheid is onderworpen aan strikte criteria.

Als uw behandeling een belangrijke daling van de witte bloedlichaampjes kan veroorzaken, raadt men aan om zich tegen omgevingsbesmettingen te beschermen. Was groenten en fruit goed, schil of kook die indien mogelijk. Eet geen rauwe zeevruchten en filet américain. Vermijd mensen die een zware keelontsteking, de griep of gastro-enteritis hebben. Vermijd grote menigten. Houd u aan een goede lichaams- en tandhygiëne.

De rode bloedlichaampjes

Wanneer het aantal rode bloedlichaampjes te laag is spreekt men over bloedarmoede. Het zijn de rode bloedlichaampjes die de zuurstof in het bloed vervoeren. Bloedarmoede kan verantwoordelijk zijn voor vermoeidheid en ademnood bij een inspanning. Als dat het geval is, kan men u een transfusie van rode bloedlichaampjes of een behandeling door erythropoietine (EPO voor de wielrenners) voorstellen om het beenmerg te stimuleren meer rode bloedlichaampjes te produceren. Net zoals het product dat de productie van witte bloedlichaampjes stimuleert, is erythropoietine (Eprex of NeoRecormon) duur en is de vergoeding onderworpen aan strikte criteria.

De bloedplaatjes

De plaatjes doen het bloed stollen om het bloeden te stoppen wanneer u zich verwondt. Als het aantal bloedplaatjes te laag is, kunnen er zich spontane bloedingen voordoen.

Hier volgen enkele manieren om problemen te vermijden bij een tekort aan bloedplaatjes:

  • Neem geen aspirine, want aspirine vermindert de goede werking van de plaatjes. 
  • Pas op voor stoten en blessures (vermijd hevige sporten, draag handschoenen tijdens het tuinieren...). 
  • Raadpleeg snel een arts als u spontaan een bloeduitstorting of een petechie vertoont . Petechiën zijn kleine puntbloedingen onder de huid zoals een rode speldenknop. 
  • Vermeld elke abnormale bloeding aan uw arts; zoals een neusbloeding, bloed in de urine of in de stoelgang.
  • Waarschuw de arts als u hoofdpijn hebt.

Bij een tekort aan plaatjes, zal men een bloedplaatjestransfusie voorstellen.

   
  Powered By Step'in    
Sites partenaires